UCHWAŁA NR XXX/233/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli