Kontrole

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2018-08-03 12:34:09
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 2018-07-18 12:19:19
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz Powiatowym Zespole Oświaty 2018-01-12 13:12:52
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 2018-01-10 09:01:00
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2018-01-10 08:59:40
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie 2018-01-10 08:58:47
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie, Zespole Szkół Specjalnych w Żninie oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie 2018-01-10 08:57:41
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie 2018-01-10 08:56:22
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Żninie 2017-11-22 15:25:25
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Żninie 2017-09-14 12:57:05
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie 2017-08-18 15:18:39
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Powiatowym Zespole Oświaty 2017-07-17 13:58:59
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie 2017-05-22 11:27:15
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie 2017-03-30 08:04:33
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zespole Oświaty w Żninie 2016-12-09 10:52:20
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 2016-10-13 08:00:50
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ekonomiczno Handlowych w Żninie 2016-07-19 09:20:55
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Żninie 2016-05-31 13:08:54
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie 2016-05-18 10:33:50
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Żniinie 2016-03-15 10:35:41
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Żninie 2016-02-03 14:24:36
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Podobowicach 2016-02-03 14:23:12
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Żniinie 2016-01-12 13:46:02
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w I Liceum Ogólnokształcącym w Żninie 2016-01-12 13:43:58
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie 2016-01-12 13:42:18
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie 2015-11-19 09:28:56
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żninie 2015-09-25 13:05:13
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie 2015-09-25 11:25:31
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 2015-08-10 08:25:27
Informacja o wynikach kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 2015-05-21 15:15:47
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą w Podgórzynie 2015-05-21 15:14:42
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie 2015-01-05 12:14:10