Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Żniński
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie nr 2/2019 dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo. - dokument stracił ważność 2019-01-28 13:35:17
Obwieszczenie nr 1/2019 dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbiórce i budowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo. - dokument stracił ważność 2019-01-04 11:57:49
Obwieszczenie nr 17 w związku z wydaniem decyzji nr 652 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę dwóch istniejących budynków inwentarskich - chlewni w systemie rusztowym, w zabudowie zagrodowej na działce nr 193 położonej w obrębie ewidencyjnym Tonowo, gmina Janowiec Wielkopolski - dokument stracił ważność 2018-12-21 15:11:17
Obwieszczenie nr 16 w związku z wydaniem decyzji nr 630 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego rozbudowę zakładu AGROPRIM - budowę budynku produkcyjno - magazynowego, na terenie działek nr 73, 74 i 75 położonych w obrębie ewidencyjnym Zrazim gmina Janowiec Wielkopolski. - dokument stracił ważność 2018-12-10 15:28:04
Obwieszczenie nr 15 w związku z wydaniem decyzji nr 589 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej w istniejącej zagrodzie gospodarstwa rolnego, na terenie działki nr 93/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Cerekwica, gmina Żnin. - dokument stracił ważność 2018-11-22 13:59:34
Obwieszczenie nr 14 w związku z wydaniem decyzji nr 580 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego na działce nr 136/21 położonej w Wolicach, gmina Barcin. - dokument stracił ważność 2018-11-15 15:01:11
Obwieszczenie nr 13 w związku z wydaniem decyzji nr 569 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farm fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 1MW na działce nr 170/3 położonej w Bożejewicach. - dokument stracił ważność 2018-11-13 13:52:10
Obwieszczenie nr 12 w związku z wydaniem decyzji nr 549 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - chlewni w systemie bezściółkowym, dwóch silosów paszowych o pojemności 20 t każdy oraz podziemnego zbiornika na gnojowicę w zabudowie zagrodowej na działce nr 23/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Obiecanowo, gmina Janowiec Wielkopolski. - dokument stracił ważność 2018-10-30 11:38:02
Obwieszczenie nr 11 w związku z wydaniem decyzji nr 541 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - obory, czterech silosów, płyty i zbiornika w zagrodzie rolniczej na działce nr 5/3 w Czewujewie, gmina Rogowo. - dokument stracił ważność 2018-10-26 12:16:23
Obwieszczenie nr 10 w związku z wydaniem decyzji nr 502 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego na działce nr 17 w Wiewiórczynie. - dokument stracił ważność 2018-10-09 15:00:57
Obwieszczenie Nr 9/2018 Starosty Żnińskiego z dn. 12.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach w ramach zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 55/24 w Wielkim Sosnowcu, gmina Łabiszyn. - dokument stracił ważność 2018-09-13 15:06:36
Obwieszczenie nr 8/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 353 (znak: UA.6740.1.252.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej "Janowiec Wielkopolski II" o mocy zainstalowanej do 1MW wraz z przyłączem SN na działce nr 32 położonej w obrębie ewidencyjnym Chrzanowo, gmina Janowiec Wielkopolski. - dokument stracił ważność 2018-07-26 11:02:22
Obwieszczenie nr 7/2018 z dnia 09.07.2018 r. o wydaniu decyzji nr 261, znak: UA.6740.1.147.2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalno-techniczną wraz z instalacjami w tym instalacją gazową, zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem wody do celów przeciwpożarowych oraz portiernią, na terenie działki nr 347/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Jaroszewo, gmina Żnin. - dokument stracił ważność 2018-07-10 09:57:23
Informacja znak OŚ.6222.1.2018 z dnia 25.05.2018 r. o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, gm. Barcin - dokument stracił ważność 2018-05-25 08:41:12
Obwieszczenie nr 6/2018 z dnia 06.04.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 133 z dnia 04.04.2018 r. (znak: UA.6740.1.83.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch tuczarni i zbiornika na gnojowicę w istniejącej zagrodzie rolniczej, na działce nr 4/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórczyn (arkusz 2), gmina Rogowo. - dokument stracił ważność 2018-04-10 15:32:34
Obwieszczenie nr 5/2018 z dn. 28.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 123 (znak: UA.6740.1.37.2018) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę odchowalni prosiąt w istniejącej zagrodzie rolniczej, na działce nr 4/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Wiewiórczyn (arkusz 2) gmina Rogowo - dokument stracił ważność 2018-03-30 12:19:36
Obwieszczenie nr 4/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i przebudowę kanalizacji w mieście Łabiszyn- etap II działkach nr 300/3, 386, 390/2, 402, 428, 445, 455/1, 456/1, 456/2, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464/3, 464/4, 464/5, 465/1, 465/2, 466/1, 466/2, 467/2, 468/6, 468/7, 468/8, 469/3, 470/1, 514, 515, położonych w Łabiszynie. - dokument stracił ważność 2018-03-28 13:47:27
Obwieszczenie nr 3/2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie - budowie chodnika na działkach nr 859, 860, 839/2 i 848 położonych w Rogowie. - dokument stracił ważność 2018-03-06 11:48:02
Informacja znak OŚ.6222.1.2018 z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, gm. Barcin - dokument stracił ważność 2018-02-19 13:39:03
Obwieszczenie nr 2/2018 z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach, w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym, na terenie działki nr 55/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn. - dokument stracił ważność 2018-02-14 14:34:01
Obwieszczenie nr 1/2018 z dnia 02.02.2018 r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie pasa drogowego ul. Jeziornej w Rogowie - budowie chodnika na działkach nr 859, 860, 839/2 i 848 położonych w Rogowie. - dokument stracił ważność 2018-02-02 13:11:54
Obwieszczenie nr 1/2017 z dnia 20.12.2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, chlewni - tuczarni w systemie bezściółkowym, w istniejącej zagrodzie gospodarstwa rolnego na działce nr 104 położonej w Białożewinie, gmina Żnin. - dokument stracił ważność 2017-12-21 11:39:47
Obwieszczenie nr 2/2017 z dnia 20.12.2017 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmującą rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków na działkach nr 869, 870, 871 położonych w Rogowie. - dokument stracił ważność 2017-12-21 08:12:09
Obwieszczenie nr 6/2016 z dnia 8.12.2016 r. informujące o przystąpieniu RDOŚ w Bydgoszczy do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia związanego z budową trzynastu elektrowni wiatrowych na terenie gminy Żnin. - dokument stracił ważność 2016-12-12 08:25:41
Obwieszczenie nr 5/2016 z dnia 7.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 130540C w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na długości 263 m wraz z łącznikiem długości 84 m w Rogowie. - dokument stracił ważność 2016-12-07 12:42:40
Obwieszczenie nr 3/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie - dokument stracił ważność 2016-07-26 08:28:46
Obwieszczenie Starosty Żnińskiego nr OŚ.6341.1.4.2016 z dnia 08.03.2016 roku w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Dyrektorowi Regionalnego Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu na piętrzenie wody na rzece Noteć Górna w przekroju Łabiszyn - dokument stracił ważność 2016-03-09 12:00:42
Obwieszczenie Nr 1/2016 Starosty Żnińskiego z dnia 4 marca 2016r. w sprawie wydanej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego, budynku gospodarczego, silosów paszowych, zbiornika na gnojownicę wraz ze zbiornikiem przepompowni gnojowicy oraz niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 51/1 w Marcinkowie Górnym Gmina Gąsawa - dokument stracił ważność 2016-03-04 11:36:12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 08:53:20
Obwieszczenie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko - pomorskiego - dokument stracił ważność 2015-02-16 08:51:55