Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 2018-11-14 12:56:06 Składanie ofert w toku
2018-11-22
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 2018-10-30 15:23:43 Minął termin składania ofert
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. 2018-11-07 12:20:10 Minął termin składania ofert
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2019r. 2018-11-07 11:39:10 Minął termin składania ofert
Realizacja projektu modernizacji i zagęszczenia osnów szczegółowych na terenie części Powiatu Żnińskiego 2018-08-31 12:44:45 Minął termin składania ofert
Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu żnińskiego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 2018-09-28 12:37:55 Minął termin składania ofert
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie 2018-07-02 14:11:39 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej. 2018-03-28 08:47:57 Minął termin składania ofert
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego - budynek Domu Pomocy Społecznej w Barcinie. 2018-03-12 12:03:21 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie. 2018-03-02 12:39:26 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! 2017-12-05 14:42:26 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych i sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe 2017-12-14 15:36:56 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu do pracowni warsztatów szkolnych, sprzętu komputerowego i mebli szkolnych w ramach projektu Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie? oraz dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe. 2017-10-17 13:38:01 Minął termin składania ofert
Inwestuj w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie 2017-08-21 09:40:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Żnińskiego. 2017-08-29 14:03:33 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 2017-11-09 14:31:10 Minął termin składania ofert
Inwestuj w infrastrukturę kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Żnińskiego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w Żninie 2017-07-21 10:14:29 Minął termin składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz ubezpieczenie pojazdów Powiatu Żnińskiego i szkół niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego 2017-07-20 13:22:36 Minął termin składania ofert
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej 2017-07-18 14:47:29 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego 2017-03-21 08:09:34 Minął termin składania ofert
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie. 2017-05-22 13:13:44 Minął termin składania ofert
Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej 2017-01-31 13:31:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego 2017-01-18 13:00:38 Minął termin składania ofert
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży 2016-12-06 11:37:33 Minął termin składania ofert
Wykonanie i dostawa foliowanych aluminiowych tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żninie 2017-01-04 09:22:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego 2016-11-17 08:42:10 Minął termin składania ofert
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. 2016-12-08 11:44:41 Minął termin składania ofert
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego 2016-07-19 09:51:54 Minął termin składania ofert
Dzierżawa oraz usługa serwisowa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz z systematyczną wymianą materiałów eksploatacyjnych 2016-07-27 09:51:14 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Żnińskiego. 2016-03-30 12:44:22 Minął termin składania ofert
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeliczenie współrzędnych punktów osnowy poziomej szczegółowej i pomiarowej z układu 1965 na układ 2000 na terenie Powiatu Żnińskiego 2015-11-13 13:52:58 Minął termin składania ofert
Wyciąg z ogłoszenia Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. 2015-04-15 08:59:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Żnińskiego. 2015-02-17 09:54:40 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na korektę, druk i dostawę do siedziby Zamawiającego albumu "Przyroda Powiatu Żnińskiego w obiektywie" 2016-03-29 09:42:26 Minął termin składania ofert