Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR 392/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie do podejmowania czynności związanych z udziałem Placówki w programie Erasmus+ Robert Frydryszek 2018-02-21 14:39:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/214/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w Żninie za 2017 rok Robert Frydryszek 2018-02-21 13:56:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/213/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie wyboru radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Robert Frydryszek 2018-02-21 13:54:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/212/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Żnińskiego na lata 2018-2020 Robert Frydryszek 2018-02-21 13:53:03 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/211/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2018-02-21 13:42:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII /210/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Robert Frydryszek 2018-02-21 13:36:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXVII/209/2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zadań realizowanych przez Powiat Żniński w 2018 roku finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Robert Frydryszek 2018-02-21 13:32:02 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej Robert Frydryszek 2018-02-20 08:15:40 edycja dokumentu
Informacja znak OŚ.6222.1.2018 z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, gm. Barcin Wiesław Rumel 2018-02-19 13:39:42 edycja dokumentu
Informacja znak OŚ.6222.1.2018 z dnia 19.02.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, gm. Barcin Wiesław Rumel 2018-02-19 13:39:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 391/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Izabela Jabłońska 2018-02-16 12:15:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 390/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia konkursu bez wyboru oferty Izabela Jabłońska 2018-02-16 12:14:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 389/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie przyznania grantów oświatowych na 2018 rok Izabela Jabłońska 2018-02-16 12:13:37 dodanie dokumentu
Protokół z LXXXX posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 6 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-16 12:11:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 391/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Izabela Jabłońska 2018-02-16 11:39:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr 391/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Izabela Jabłońska 2018-02-16 11:38:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr 391/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim oraz powołania Komisji Konkursowej Izabela Jabłońska 2018-02-16 11:36:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 390/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zamknięcia konkursu bez wyboru oferty Izabela Jabłońska 2018-02-16 11:21:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr 2/2018 z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach, w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym, na terenie działki nr 55/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn. Mateusz Baczyński 2018-02-14 14:35:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr 2/2018 z dnia 13.02.2018 r. informujące o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach, w ramach zabudowy zagrodowej w istniejącym gospodarstwie rolnym, na terenie działki nr 55/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielki Sosnowiec, gmina Łabiszyn. Mateusz Baczyński 2018-02-14 14:34:01 dodanie dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2018-02-13 08:14:59 edycja dokumentu
09.02.2018 r. - Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o. w Żninie - dz. nr 15/22, 100/2 obręb Żnin,gm. Żnin - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Słonecznej . Janusz Biegański 2018-02-12 14:01:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 15:20:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:52:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:51:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:50:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:47:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:47:31 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:46:56 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 19 lutego 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:45:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:43:06 usunięcie dokument
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:41:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:39:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:37:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:05:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 13:04:10 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o XXVII sesji Rady Powiatu w Żninie Izabela Jabłońska 2018-02-09 12:56:37 dodanie dokumentu
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM Joanna Narożniak-Zygaj 2018-02-09 11:32:47 edycja dokumentu
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM Joanna Narożniak-Zygaj 2018-02-09 11:31:38 edycja dokumentu
LICZBA UDZIELONYCH PORAD W POSZCZEGÓLNYCH PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE ŻNIŃSKIM Joanna Narożniak-Zygaj 2018-02-09 11:29:30 dodanie dokumentu