Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XXIX / 223/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2018-05-25 09:42:04 edycja dokumentu
Informacja znak OŚ.6222.1.2018 z dnia 25.05.2018 r. o wydaniu pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do przetwarzania odpadów i produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Bielawy, gm. Barcin Agnieszka Komar 2018-05-25 08:41:12 dodanie dokumentu
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2018-05-23 11:21:57 dodanie dokumentu
Protokół z LXXXXVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 11 maja 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-22 10:29:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX / 223/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Robert Frydryszek 2018-05-22 10:17:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX /222/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Robert Frydryszek 2018-05-22 10:15:39 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXIX /221/ 2018 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie emisji obligacji Robert Frydryszek 2018-05-22 10:13:12 dodanie dokumentu
Posiedzenie Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 maja 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-18 10:12:08 edycja dokumentu
Posiedzenie Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 maja 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-18 10:11:24 edycja dokumentu
Posiedzenie Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 maja 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-18 10:10:40 edycja dokumentu
Posiedzenie Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 maja 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-18 10:08:50 dodanie dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-05-17 08:40:07 edycja dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-05-17 07:48:56 edycja dokumentu
Protokół z LXXXXVI posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 kwietnia 2018 r. Robert Frydryszek 2018-05-16 09:59:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 420 / 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Robert Frydryszek 2018-05-16 09:56:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 419/ 2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za 2017 rok wymaganych ustawą o finansach publicznych Robert Frydryszek 2018-05-16 09:54:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 418/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie Robert Frydryszek 2018-05-16 09:50:04 dodanie dokumentu
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadające uprawnienia uczniom w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! Joanna Obiała 2018-05-15 14:36:53 edycja dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-05-11 08:58:28 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Frydryszek 2018-05-10 12:03:00 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Frydryszek 2018-05-10 11:52:24 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Agnieszka Frydryszek 2018-05-10 11:46:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Agnieszka Frydryszek 2018-05-10 11:46:13 edycja dokumentu
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadające uprawnienia uczniom w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! Joanna Obiała 2018-05-08 22:41:14 edycja dokumentu
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe uczniów lub nadające uprawnienia uczniom w ramach projektu Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! Joanna Obiała 2018-05-08 22:40:41 dodanie dokumentu
Konsultacje projektu Programu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy w Powiecie Żnińskim na lata 2018 2022 Robert Frydryszek 2018-05-08 11:25:35 edycja dokumentu
Joanna Narożniak-Zygaj 2018-05-02 14:21:54 edycja dokumentu
Uchwała Nr 417/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Izabela Jabłońska 2018-04-30 09:13:58 edycja dokumentu
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ZAREJESTROWANYCH PO 21.05.2016 R. Joanna Narożniak-Zygaj 2018-04-27 11:31:38 edycja dokumentu
EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH ZAREJESTROWANYCH PO 21.05.2016 R. Joanna Narożniak-Zygaj 2018-04-27 11:31:37 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/220/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żninie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Żnińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:21:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/219/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Żnińskiego w 2017 roku Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:20:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/218/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo ? Wychowawczej typu Rodzinnego w Gąsawie Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:18:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/217/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania połączenia powiatów w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Sejmiku Województwa Kujawsko ? Pomorskiego Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:17:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/216/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żnińskiego Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:15:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/215/2018 Rady Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Żnińskiego na 2018 rok Izabela Jabłońska 2018-04-25 12:13:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 417/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej Izabela Jabłońska 2018-04-25 10:37:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 416/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Żnińskiego po pierwszym kwartale 2018 roku Izabela Jabłońska 2018-04-25 10:35:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 415/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku Izabela Jabłońska 2018-04-25 10:33:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr 415/2018 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku Izabela Jabłońska 2018-04-25 10:33:28 dodanie dokumentu