Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2018-09-21 15:17:40 usunięcie załacznika
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2018-09-21 15:05:28 dodanie dokumentu
Protokół CVII posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 września 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-21 14:32:28 dodanie dokumentu
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu w Żninie z dnia 29 czerwca 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-21 14:27:22 dodanie dokumentu
Zadania Wydziału Organizacyjnego Leszek Tracki - Administrator 2018-09-21 12:53:11 edycja dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-09-20 12:47:35 edycja dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-09-20 12:40:12 edycja dokumentu
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. dotycząca podjęcia próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, w których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystanie z alternatywnych paliw Robert Frydryszek 2018-09-20 12:38:14 dodanie dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2018-09-20 09:49:35 edycja dokumentu
09.08.2018r.- ENEA Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Inowrocław- dz. nr 1058,294,782 obręb Łabiszyn, gm. Łabiszyn- budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz złączami kablowymi. Mateusz Baczyński 2018-09-20 09:04:10 edycja dokumentu
30.08.2018r.- Biuro Projektowo Usługowe PROELEN - dz. nr : 629, 630, 6 6, 643, 645, 646/1, 647/1, 648, 653, 662/1, 662/3, 662/5 obręb Żnin, gm. Żnin - budowa elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia nn 0,23/0,4kV w celu doświetlenia parku miejskiego w Żninie przy ul. Sienkiewicza. Mateusz Baczyński 2018-09-20 09:04:07 edycja dokumentu
30.08.2018r. - Wójt Gminy Gąsawa - dz. nr: 18/4, 19, 46, 49/3, 20, 21/1, 22/2, 22/3, obręb Komratowo; dz. nr : 1, 92, 115, 116, 4/2, 4/62, 4/44, 4/45 obręb Oćwieka, gm. Gąsawa - budowa sieci wodociągowej PCV śr. 90 mm z Komratowa do Oćwieki w gm. Gąsawa. Mateusz Baczyński 2018-09-20 09:04:01 edycja dokumentu
30.08.2018r. - Wójt Gminy Gąsawa - dz. nr: 18/4, 19, 46, 49/3, 20, 21/1, 22/2, 22/3, obręb Komratowo; dz. nr : 1, 92, 115, 116, 4/2, 4/62, 4/44, 4/45 obręb Oćwieka, gm. Gąsawa - budowa sieci wodociągowej PCV śr. 90 mm z Komratowa do Oćwieki w gm. Gąsawa. Mateusz Baczyński 2018-09-20 09:03:56 edycja dokumentu
Informacja o stanie mienia Powiatu Żnińskiego za 2017 rok Elżbieta Daroń 2018-09-20 08:45:23 dodanie dokumentu
Część tabelaryczna do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok Elżbieta Daroń 2018-09-20 08:39:27 dodanie dokumentu
Część opisowa do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2017 rok Elżbieta Daroń 2018-09-20 08:38:45 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna Izabela Jabłońska 2018-09-18 15:26:18 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Izabela Jabłońska 2018-09-18 15:26:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 września 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-17 14:01:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 września 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-17 14:00:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 września 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-17 13:58:00 edycja dokumentu
Ogłoszenie o XXXI sesji Rady Powiatu w Żninie w dniu 21 września 2018 r. Izabela Jabłońska 2018-09-17 13:52:21 dodanie dokumentu
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Joanna Obiała 2018-09-14 11:40:23 dodanie dokumentu
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2019r. Joanna Obiała 2018-09-14 11:36:38 usunięcie dokument
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2019r. Joanna Obiała 2018-09-14 11:33:15 usunięcie załacznika
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2019r. Joanna Obiała 2018-09-14 11:33:09 usunięcie załacznika
Żnińska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w okresie od 01.11.2018r. do 31.12.2019r. Joanna Obiała 2018-09-14 11:31:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr 9/2018 Starosty Żnińskiego z dn. 12.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach w ramach zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 55/24 w Wielkim Sosnowcu, gmina Łabiszyn. Mateusz Baczyński 2018-09-13 15:10:12 edycja dokumentu
Obwieszczenie Nr 9/2018 Starosty Żnińskiego z dn. 12.09.2018 r. o pozwoleniu na budowę dwóch budynków chlewni oraz czterech silosów paszowych w dwóch zespołach w ramach zabudowy zagrodowej na terenie działki nr 55/24 w Wielkim Sosnowcu, gmina Łabiszyn. Mateusz Baczyński 2018-09-13 15:06:36 dodanie dokumentu
Inspektor Ochrony Danych Izabela Jabłońska 2018-09-13 14:44:15 dodanie dokumentu
Inspektor Ochrony Danych Izabela Jabłońska 2018-09-13 14:31:42 usunięcie dokument
Inspektor Ochrony Danych Izabela Jabłońska 2018-09-13 14:31:40 usunięcie dokument
Inspektor Ochrony Danych Izabela Jabłońska 2018-09-13 14:31:25 dodanie dokumentu
Inspektor Ochrony Danych Izabela Jabłońska 2018-09-13 14:30:28 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru Leszek Tracki - Administrator 2018-09-12 12:25:32 dodanie dokumentu
Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie Robert Frydryszek 2018-09-12 08:05:30 dodanie dokumentu
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Żninie Robert Frydryszek 2018-09-12 07:58:10 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 18 lipca 2018 r. dotycząca podjęcia skutecznych działań na rzecz powołania Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Żninie Joanna Narożniak-Zygaj 2018-09-11 09:38:39 edycja dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-09-11 09:34:09 edycja dokumentu
Leszek Tracki - Administrator 2018-09-11 09:31:12 edycja dokumentu