Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lidia Cieślewicz Robert Frydryszek 2019-01-18 22:25:12 dodanie dokumentu
Anna Falkowska Robert Frydryszek 2019-01-18 22:20:41 dodanie dokumentu
Andrzej Hłond Robert Frydryszek 2019-01-18 22:19:14 dodanie dokumentu
Artur Jakubowski Robert Frydryszek 2019-01-18 22:17:14 dodanie dokumentu
Grażyna Janicka Robert Frydryszek 2019-01-18 22:14:22 dodanie dokumentu
Zbigniew Jaszczuk Robert Frydryszek 2019-01-18 22:13:14 dodanie dokumentu
Katarzyna Kaźmierczak Robert Frydryszek 2019-01-18 22:11:38 dodanie dokumentu
Paweł Koperski Robert Frydryszek 2019-01-18 22:10:27 dodanie dokumentu
Zofia Kozłowska Robert Frydryszek 2019-01-18 22:08:27 dodanie dokumentu
Wiesław Kubkowski Robert Frydryszek 2019-01-18 22:05:13 dodanie dokumentu
Witold Mrówczyński Robert Frydryszek 2019-01-18 22:00:24 dodanie dokumentu
Krzysztof Napierała Robert Frydryszek 2019-01-18 21:56:22 dodanie dokumentu
Stanisław Pogiel Robert Frydryszek 2019-01-18 21:52:37 dodanie dokumentu
Henryk Popławski Robert Frydryszek 2019-01-18 21:51:09 dodanie dokumentu
Paweł Sikora Robert Frydryszek 2019-01-18 21:50:02 dodanie dokumentu
Magdalena Siwak Robert Frydryszek 2019-01-18 21:48:39 dodanie dokumentu
Jacek Superczyński Robert Frydryszek 2019-01-18 21:46:44 dodanie dokumentu
Edyta Szóstak - Ławińska Robert Frydryszek 2019-01-18 21:43:52 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 12 grudnia 2018 r. o podjęcie niezbędnych, a dostępnych Radzie Powiatu, działań zmierzających do podniesienia wysokości świadczeń pieniężnych na każde dziecko umieszczone we wszystkich formach pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej Robert Frydryszek 2019-01-18 07:58:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr 20/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między rozdziałami i paragrafami Izabela Jabłońska 2019-01-17 08:07:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 19/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowych w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Izabela Jabłońska 2019-01-17 08:06:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 18/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu Wiedzy o samorządzie terytorialnym Izabela Jabłońska 2019-01-17 08:05:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 17/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej projekty innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach powiatowych grantów oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński w 2019 roku Izabela Jabłońska 2019-01-17 08:04:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 16/2019 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powiatowych grantów oświatowych przeznaczonych na realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Żniński w 2019 roku Izabela Jabłońska 2019-01-17 08:02:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 27 grudnia 2018 r. Izabela Jabłońska 2019-01-17 07:58:56 edycja dokumentu
Protokół Nr 5/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 27 grudnia 2018 r. Izabela Jabłońska 2019-01-17 07:58:42 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Joanna Obiała 2019-01-16 10:31:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 73 obr. Sulinowo Kamil Ziółkowski 2019-01-15 11:58:17 dodanie dokumentu
Zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury Mateusz Baczyński 2019-01-11 12:48:17 edycja dokumentu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Łabiszynie Leszek Tracki - Administrator 2019-01-11 10:21:30 edycja dokumentu
Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie oraz budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie i w Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie Joanna Obiała 2019-01-10 15:00:17 dodanie dokumentu
Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Żninie Joanna Obiała 2019-01-10 14:34:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 18 grudnia 2018 r. Izabela Jabłońska 2019-01-10 11:55:35 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie Robert Frydryszek 2019-01-10 11:24:48 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok Elżbieta Daroń 2019-01-10 08:54:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego za 2018 rok Elżbieta Daroń 2019-01-10 08:53:15 usunięcie dokument
Budżet Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Elżbieta Daroń 2019-01-10 08:08:42 edycja dokumentu
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Elżbieta Daroń 2019-01-09 15:29:07 dodanie dokumentu
Załączniki do budżetu Powiatu Żnińskiego na 2019 rok Elżbieta Daroń 2019-01-09 15:28:22 dodanie dokumentu
Budżet Powiatu Żnińskiego na 2019 rok wraz z uzasadnieniem Elżbieta Daroń 2019-01-09 15:27:02 dodanie dokumentu